Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe, daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Noord en West Twente stelt € 185.000,- beschikbaar! Ook Kadoeng doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen
Van dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei mogen klanten van Rabobank Noord en West
Twente drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
van € 185.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Kadoeng ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle leden
Het is voor Kadoeng belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor aanschaf van nieuwe training- en wedstrijdmaterialen. Daarnaast willen ze meer activiteiten voor eigen leden, maar ook voor Reutum! Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Kadoeng tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Noord en West Twente. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/nwt.

Bedankt voor jouw steun!
Groeten van Kadoeng