Ook dit jaar zal de activiteitencommissie van Kadoeng weer het paaseierentoernooi organiseren! Het zal plaatsvinden op maandagmiddag 26 maart van 14.30 tot 16.30 uur in de gymzaal. Dus zit jij in groep 2, 3 of 4 van de Mariaschool in Reutum? Geef je dan voor maandag 12 maart op via ackadoeng@hotmail.com. Wil je bij je aanmelding aangeven in welke groep je zit? We hopen op jullie komst!